Dotacje OZE
Sol Voltage

Dotacje OZE

Dopłata do Pompy Ciepła

Skorzystaj z dopłaty do pompy ciepła Panasonic

Mój prąd 5.0

Weź idealną dotacje do fotowoltaiki

Dotacje OZE

Program
"Mój Prąd 5.0"

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Warunki i wysokość dofinansowania:

 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 31 000 złotych.

Program "Mój Prąd 5.0"

Zobacz ile możesz zyskać!
004-solar-energy.svg

do 6 000 zł

Fotowoltaika

solar-panel.svg

do 7 000 zł

Fotowoltaika + produkt

hot-deal.svg

do 5 000 zł

Magazyny ciepła i chłodu

rechargeable.svg

do 16 000 zł

Magazyny energii

energy-class.svg

do 3 000 zł

Systemy zarządzania energią

Czyste Powietrze

Weź idealną dotacje do pompy ciepła

Dotacje OZE

Program
"Czyste powietrze"

Dla kogo?

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotację można uzyskać na wiele budynków/lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdy z nich.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie można otrzymać zarówno na pompę ciepła, jak i na instalację hybrydową (pompa + fotowoltaika). W zależności od inwestycji i poziomu dofinansowania można uzyskać:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania,
 • dodatkowa dotacja dla wszystkich poziomów do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Program "Czyste powietrze"

Wysokość dofinansowania
level.svg

do 66 000 zł

Dla podstawowego poziomu dofinansowania

level.svg

do 99 000 zł

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania

level.svg

do 135 000 zł

Dla najwyższego poziomu dofinansowania

controlling.svg

1 200 zł na audyt

dodatkowa dotacja dla wszystkich poziomów do

Inne programy

Program "Moje Ciepło"

Dla kogo?

Beneficjantami Programu mogą być osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nowo wybudowanych jednorodzinnych domów – dofinansowanie udzielane jest na zakup powietrznej lub gruntowej pompy ciepła. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Do dofinansowania może być również zakwalifikowany nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Warunki i wysokość dofinansowania:

 • dofinansowanie przyznawane jest tylko dla nowych energooszczędnych domów, jego wysokość nie jest uzależniona od wysokości dochodów
 • dopłata nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycji:
  • Do 7 tys. zł – przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła,
  • Do 21 tys. zł – przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła.

Ulga "Termomodernizacyjna"

Dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej 17%/32% lub według jednolitej 19% stawki podatku (art. 26h tej ustawy) oraz − opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Warunki dofinansowania

 • ulgę można rozliczać w PIT przez 6 lat i zaliczyć do niej wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek;
 • budynek musi być odebrany;
 • łączy się z Programami „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.

Wysokość dofinansowania

 • do 53 000 zł na 1 osobę, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku.

Ulga "Inwestycja dla rolnika"

Dla kogo:

Ulga dla rolników za zakup instalacji fotowoltaicznej.

Warunki i wysokość ulgi:

 • 25% sumy udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych (ceny instalacji);
 • odliczana od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja;
 • nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat;
 • nie łączy się z innymi dofinansowaniami.

Kontakt z nami

Adres:
Hutnicza 44,
81-061 Gdynia

Godziny otwarcia:
8:00 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)

E-mail:
biuro@solvoltage.pl

Telefon:
+48 784 369 780

Skontaktuj się z nami